KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Türkiye, Kentsel Dönüşüm olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’la yurt çapında büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Deprem ve doğal afet riski bulunan bölgelerde öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen bu çalışmaların ülkemizdeki en önemli uygulayıcılarından biri de Gaziosmanpaşa Belediyesidir.


Gaziosmanpaşa, İstanbul’da Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü en büyük alana sahip ilçe konumundadır. 1173 hektarlık yüz ölçümüne sahip ilçemizin 432 hektarında Kentsel Dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir. Buna göre ilçemiz yüz ölçümünün yüzde 36,82’sinde Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilecektir.

Kentsel Dönüşüm projelerimize halkımızla birlikte karar vererek, hep birlikte ortak geleceğimizi şekillendirmek temel amacımızdır. Önceliğimiz halkımızın güven, emniyet ve refah içinde yaşamasını sağlamaktır.

Çalışmamızın çıkış gayesi deprem ve benzeri afetlere karşı dayanıklı bir çevrenin, temel kararlar çerçevesinde oluşturulmasıdır. Bu kapsamda çalışma başlıkları sürdürülebilir çevre oluşturulması, yaşanabilir bir kentsel doku ve alan kullanımı, erişimi yüksek verimli bir ulaşım sistemi, sürdürülebilir altyapı sistemi olarak belirlenmiştir.

Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz dönüşümün yönü ilçemizi yaşanabilir yeşil ve modern bir ilçe haline getirmektir.

Kentsel Dönüşümle birlikte yürüteceğimiz tüm projelerin amacı; Gaziosmanpaşa’nın sürdürülebilirliği, geleceği ve Gaziosmanpaşalıların mutluluğu içindir.


Portföylerimiz