Kentsel dönüşüm yeni yönetmelikle hızlanıyor.

Bakanlar Kurulu, kentsel dönüşümde değişen yönetmelikle kentsel dönüşümün devre girmesini hızlandırdı. Buna göre yapı stoğunun yüzde 65’i depreme dayanıksız ve ruhsatsız olan bölgeler, tek tek bina onayı almaksızın riskli alan ilan edilecek ve 2 aylık denetimlerden sonra yıktırılmayan binalar kolluk kuvveti nezaretinde yıktırılacak

 

Binaların yüzde 60’ının ruhsatsız olduğu ve halihazırda 120 bin binanın yani 1 milyon 200 bin dairenin dönüşüme girdiği İstanbul’da kentsel dönüşüm hükümetin desteğiyle hızlanıyor. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası’nın uygulama yönetmeliği değişti. Buna göre, Bakanlar Kurulu yapı stoğunun yüzde 65’i depreme dayanıksız ve ruhsatsız olan bölgeleri “riskli alan” olarak belirleyecek. Böylece önceki sistemde yapıların dönüşüme girmesi için alandaki tüm yapıların tek tek risk tespiti yapılırken şimdi tek tek bina sahiplerinin itirazının önüne geçilerek ada ve bölge bazlı dönüşümlerin önü açılacak. Bir başka deyişle, riskli alanlardaki binaların kentsel dönüşüme açılmasında maliklerin aralarında anlaşmaları beklenmeyecek. 2 aylık denetimlerden sonra yıktırılmayan binalar kolluk kuvveti nezaretinde yıktırılacak.


Sadece belediye değil TOKİ de başvurabilecek

 

Daha önce apartman ve sitelerde üçte iki çoğunluğun anlaşmasını beklemek gerekiyordu. Bu da anlaşmazlık halinde süreçleri uzatıyordu. Binalardan tek tek karot alınarak riskli bina tespiti yapılmasında zaman ve maliyet kaybı ile vatandaşın karşı çıkması gibi süreyi uzatıcı sebepler ortaya çıkıyordu. Artık bu ortadan kalkarak üçte iki çoğunluğa şimdi alan bazlı bakılacak. Daha önceden riskli alan ilanı için sadece belediyeler başvurabilirken artık malikler, özel sektör ve TOKİ de bu başvuruyu yapabilecek. “Riskli alan” ilanında 15 bin metrekare sınırı da kaldırıldı. Böylece daha büyük alanlar için proje geliştirilebilecek.
Bir bölgedeki binaların yüzde 65’i riskli olup yüzde 100’ü için Riskli Bölge ilanı yapıldığında arsa payını satarak çıkmak isteyenlerde satış için binanın yıkılması şartı kaldırıldı. Bu kişilere 15 günlük uyarı ihtarnamesi gönderilecek.


Mirasçı nedeniyle mahkeme sorunu da ortadan kalkıyor

Yeni yönetmelikle Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamına giren taşınmazlarda da kentsel dönüşüm yapılabilecek. Riskli yapı tespiti yapan personele sertifikalarını sadece Çevre Bakanlığı değil belirleyeceği kurum ve kuruluşlar da verebilecek. Lisanslandırmada inşaat mühendislerinin taahhütname vermesi kaldırıldı. Yönetmelikte ayrıca maliğin vefat etmiş olması halinde mirasçılık belgesi çıkarma, kayyum atama veya işlem yapma yetkisi Bakanlık’ta olacak. Maliği ölmüş gayrimenkullerde mahkemeler tarafından kayyum atanması ve yasal mirasçıların tespiti çok ciddi zaman kayıplarına sebebiyet veriyordu. Bu değişiklik yasal mirasçılar ve müteahhitlerin uygulamada yaşadığı mahkeme sorunlarını ortadan kaldıracak.

Emlakjet Haber 

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak